آب و آب مقطر

آب و میزان مصرف آب مقطر:
٧٠ درصد بدن ما را آب تشکیل داده و و تغییر آب شرب به آب مقطر ، اثرات رسوب زدایی و سو زدایی قوی داردو مصرف آن منجر به دفع مواد زائد از سلولهاو عروق و مفاصل و دیگر بافتهای بدن میشود.البته در زمان رسوب زدایی ممکن است درد و ناراحتی حالتی شبیه به بیماری ،به طور موقت ایجاد کند، که رفع میشود.
این روند واکنش طبیعی بدن برای پاکسازی است و نباید با بازگشت بیماری اشتباه گرفته شود.
در این روند یک یا چند بیماری به معنای واقعی ریشه کن میشود و فرد به سطح بالاتری از سلامتی میرسد.

 

 

 

 

 

برای تغییر آب آشامیدنی به آب مقطر آرام آرام جلو بروید و یکباره تغییر ندهید.
و پس از دو یا سه هفته به مصرف ١٠٠ درصد آب مقطر برسید.
برای اشخاص بیمار یک لیتر بیشتر از مصرف روزانه خود آب بنوشند.

میزان مصرف روزانه آب:
به ازای هر یک کیلوگرم وزن بدن ٣٣ میلی لیتر آب در شرایط عادی مصرف شود.
مثلا یک فرد۶٠ کیلویی روزی ٢ لیتر و فرد ٩٠ کیلویی روزی ٣ لیتر آب مصرف کند.

بهترین زمان نوشیدن آب:
در حین ٨ ساعت خواب شبانه ، حدود یک کیلوگرم وزن از دست میدهیم که بخش عمده آن آب بازدم و تعریق است.بدین جهت صبح بدنتشنه است بخصوص برای مغز آبرسانی صبح ناشتا با شکم خالیست.
مغز مانتد یک باطری نیاز به محلول اسیدی ضعیف برلی عملکرد بهینه دارد.
آب ناشتا باید گرم یا ولرم باشدتا آتش گوار را کند و دچاراختلال نکند.
زمان نوشیدن آب:
٢٠-٣٠ دقیقه قبل از وعده علی لصلی غذا
دستگاه گوارش را برای هضم بهتر آماده میکند.
زمان مناسب بعدی قبل از حمام است جهت کم شدنغلظتخون و پیشگیری از سکته.
همینطور قبل از خواب برای پیشگیری از مرگ حبن خواب است.

بد ترین زمان نوشیدن آب در حین غذاست.

نحوه نوشیدن آب:
نوشیدن مداوم آب میزان فلطت سدیم مغز را کن میکند و منجر به اختلال میگردد. و سیستم گوارش را گمراه میکندو تعادل الکترولیت بدن را بر هم میزند. لذا لازم است هر با. یک یا دو لیون یا هر مقدار که لازم است آب بنوشین
و صبر کتیم تادوباره تشنه شویم.
البته در حین ورزش هم در فواصل کوتاه باید به بدن آب برسانید.
آب مناسب. در زمان مناسب، و به اندازه مناسب .
غذاهای بسته بندی و فست فود ها و… خوراکهای کم آب هستند و موجب خشکی بدن میشوندو به لوله گوارش چسبیده که حتی خوردن آب بعد از آن بی فایده است.
یکی از دلائل رژیم گیاهخواری ، میزان بالای آب موجود در آنهاسته همچون آب مقطر کاملا خالص است.

 

طلا و نقره:
آب این توانایی را دارد که خواص ذاتی چیزهایی را که با آندر ارتباط است منتقل کند
شاکله ملوکولی آب تحت تاثیر عوامل گوناگون تغییر میکندو بدون اینکه فرمول شیمیایی آن تغییر کند، دارای خواص و عملکرد جدید شود.

طلا و نقره مانند هر دو نیروی متضاد باعث جنبش بیشتر دیگری میشوند.
طلا دارای اصیل ترین تاثیرات خورشید و نقره دارای اصیل ترین تاثیرات ماه ، خرکت و جنبش و گرمی با سکون و آرامش وسردی که تقریت
و متعادل کردن این دو تیرو در بدن سبب میشود جسم و ذهن و روان هم متعادل شند.
دیگرنگه داشتن آب در ظروف طلا ونقره یک راز پنهان باستانی و خرافات نیست.