آداموکا شوان آسانا

آدوموکاشوان آسانا

وضعیت پیشرفته

پاهای خود را از پشت تا آن اندازه که ممکن است دور کنید. مطمین شوید ران های شما به طور مساوی کشیده شده اند- کناره های پشت داخلی و خارجی باید با همدیگر مساوی باشند. اگر ران های شما موازی نباشند، کوتاه می شوند و کشش خود را از دست می دهند. به طور مشابه، ستون فقرات خود را کشیده نگاه دارید، و آن را فشار ندهید. انرژی را در ستون فقرات جاری به سمت بالا (از گردن به سمت کپل نه هیچ جای دیگر) احساس کنید. استخوانهای پهن شانه را بهم نزدیک و قفسه سینه را باز کنید.همانطور که قفسه سینه شما کاملا به سمت خارج باز می شود، نفس کشیدن شما عمیق می شود. از عمق تنفس خود آگاه باشید.

نظر استاد

“برای اینکه مطمین شوم بازوان شاگردانم مستقیم است، من بر روی دستان آنها می ایستم تا آنها را بر روی کف محکم نگه دارم. سپس استخوان پهن شانه ی او را فشار می دهم . در این وضعیت، شما باید یک کشش سخت از کپل خود در راستای خلفی و صدریستون فقرات، مستقیم به سمت پایین به کف دستها احساس کنید.”

فواید

مغز را آرام می کند و سلولهای عصبی را به تدریج فعال می کند.

ضربان قلب را آرام می کند.

سختی و سفتی را در استخوان پهن شانه و ورم مفاصل درمفاصل  شانه  را کاهش می دهد .

قوزک پا را تقویت می کند و پاها را به صورت طبیعی می کشد.

درد را در پاشنه ها تسلی می بخشد و خار پاشنه را بهبود می بخشد.

از جریان قاعدگی سنگین جلوگیری می کند.

از گر گرفتی در طول دوران قاعدگی جلوگیری می کند.

بیرون آمدن از وضعیت

نفس را به داخل بکشید (دم)، به تدریج سر خود را از روی کف بلند کنید. با پاهای خود تا کف دستان خود راه بروید و به وضعیت تاداسانا بازگردید.

مترجم:اشکانه خلج

گردآورنده: افشین خلج

@afshinkhalaj76