آزاده آقاجانی

خانم آزاده آقاجانی  قهرمان یوگا ایرن در رده سنی ٣٠ سال و مربی قهرمانی یوگا گل اندام

با بیش از ١٠ سال سابقه یوگا و ٢ سال مربیگری  بزرگسالان و نوجوانان