اخبار روز

21 جون مصادف با 31 تیر ماه با شگاه گل اندام با همکاری کمیته یوگا و کلیه باشگاههای استان البرز و مربیان فعال و علاقمندان یوگا در پارک کسری واقع در جهانشهر کرج یوگا را در تنوعات مختلف به نمایش گذاشتند

در این برنامه آقای خلج و خانمها مرادی و هدایتی و زندیه قسمتهایی از این برنامه را اجرا کردند

و خانم صانعی مدیر گل اندام

آساناهای سلام بر خورشید را که نماد اصلی یوگا به شمار میرود با فلسفه خاص خود و با شرکت کنندگان به نمایش گذاشتند.

این برنامه با استقبال بینظیری روبرو گردید.

24 تیر چهارمین آزمون ورودی مربیگری یوگا درجه

در باشگاه گل اندام3

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

معارفه مبانی یونگ تاریخ٧ مهر–

به مدرسی آقای کهروبی–

آناتومی رایگان ویژه مربیان تاریخ٢٢ مهر–

به مدرسی آقاس ساجدی مدرس دانشگاه و یومیهو تراپیست

کارگاه بازاموزی کاربرد ابزار در یوگا به مدرسی اقای خلج١۴ آبان

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️