اسکولیوز چیست ؟

یک مشاهده کننده قوی باشید.

 

 

 

 

 

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات.که به دنبال آن قفسه سینه به طرفین کج میشود.

این ضایعه بیشتر در جنس مونث و در حوالی بلوغ رخ میدهد.

چرا تشخیص به موقع اسکولیوز ، اینقدر مهم است؟

چون باعث جلوگیری از پیشرفت آن میشود.

چون باعث تخریب زود رس دیسکهای بین مهره ای و آرتروز میشود.

باعث مشکلات تنفسی و قلبی و ضایعات عصبی در درجات بالا، اختلال در راه رفتن ، و درد در ستون فقرات میشود.

راهکار اصلاح اسکولیوز چیست؟

اول از همه  در هر حالتی ،از نشستن ، ستون فقرات خودتان را به سمت سقف بکشید.

 

 

 

 

 

 

 

١- آویزان شدن از میله بارفیکس

٢-کشش عضلات سینه مثل کبری

٣-کشش عضلات سینه مثل خم به عقب ها

۴-تقویت عضلات صاف کننده ران و عضلات شکمی، مثل حرکت ببر

۵-کشش عضلات پشت ، مثل شاشانک آسانا

۶-کشش عضلات ذوذنقه ای شانهُ بالاتر، مثل کشیدن گردن به طرفین با دست

٧-کشش عضلات بالابرنده کتف (سمت شانه بالاتر)مثل حرکت دست گوموک

 

 

 

 

 

 

 

٨-تقویت عضلات راست کنندهٌ پشت مثل شالاباسانا

٩-تقویت عضلات سمت برجسته سینه مثل دراز و نشست از پهلو