ام اس

#مالتیپل اسکلروز(ام اس)  یک بیماری خود ایمنی.که در آن بدن علیه خود دست بکار میشود

بدینترتیب که بدن بافت چربی اطراف تارهای عصبی(#مییلین) را مورد حمله قرار میدهدو تخریب میکند

مییلین مانند عایقی که سیمهای برق را میپوشاند  #اعصاب را حمایت میکند..بدون غلاف مییلین ایمپالسهای عصبی که از #مغز صادر میشود دچار سردر گمی شده یا متوقف میشوند. مثل اتصالی در سیمهای برق در مورد رشته های عصبی بوجود میاید. .

علامت: بی حسی یا گز گز دست و پا-عدم تعادل بدن و دست وپا-تاری دید ودو بینی-عدمتحمل گرما و سرگیجه و اختلال در روده و مثانه.

علت:از بین رفتن #غلاف_ میلین و یا خرابی شاخه ای اصلی #اعصاب _مغز

آسانا:حرکات با چشم باز و کنار دیوار بدون فشار زیاد و بدون ایراد گرفتن و ایجاد استرس و حرکات سرپا انجام نشود و خیلی ملایم باشد.

پرانایاما:

تقویت سیستم ایمنی بدن و هدایت  و گردش پرانا به اون ناحیه

مراقبه: هدایت انرژی به غلاف و شاخه اصلی رشته های عصبی مغز

غذا: ساتویک

کریا: به هدف سم زدایی و پاکسازی

یاما و نیاما:

هنر و مهارت زندگی و مدیریت استرس

حرکات با چشم باز و ترجیحا نشسته یا کنار دیوار، انجام شوند.

بدون فشار و استرس و ایراد گرفتن از شخص.