انگشت کوچک

انگشت کوچک و چاکرای دوم،
عنصر آب و نصف النهار قلب ، در ارتباط با نیازهای فردی ، به طور اععم و زندگی مشترک به طور خاص
در یوگا و هاتا یوگا ،نیروی جنسی را در انگشت حلقه طبقه بندی میکنند.
آب نماد احساسات و پیوندهای سرشار از نشاط است.
آب نه تنها قلب را گرم میکند بلکه آن راتقویت میکندو یک نیروی قوی قلبی با قابلیت نشاط و خوشی را اعطا میکند.
به ما احساسی باشکوه و عالی میدهد.
و روحیه مان را خوب میکند.
روحیات ما همیشه مجموع احساسات متقابل و متضاد است.
امواج آب ریتمی هماهنگ یا خشن دارد.
آل یا تمیز و روشن است یا کدر و تبره .

مودرای آب= بودی مودرا ، مودرای کلیه و مثانه، روز سه بار و هر بار ١۵ دقیقه امجام میشود.
این مودرا به تعادل آب در بدن کمک میکند.
این مودراحس چشایی را بهتر میکند و اختلالات کلیه و مثانه را بهبود میبخشد.از گیاهان درمانی ، انگور خرس و علف طلایی روی التهاب لکنچهّ کلیه موثر است.
مصرف مایعات حداقل با ٨ لیوان مناسب است.

برای مصرف آب اول آن را شارژ کرده بعد مصرف کنید.
آب چشمه که از میان سنگها عبور میکند برای نوشیدن بهتراز آب لوله کشی است.
آب شارژ شده توسط طلا و نقره هم برای تعادل بدن بسیار مفید است( که البته روش مخصوص دارد)
آب شارژ شده توسط نور خورشید ، کلمات مثبت و مناجات و در سکوت دعا نوشیدن که متفاوت عمل میکند.
☯️☯️☯️
👇👇👇
مراقبه:
اول ریلکس کنید
ذهن را با توجه روی نفس آرام کنید.سپس
نهر بزرگی از آب زلال را تصور کنید که صدای اون از لرخورد با دیوارههای نه. شنیده میشود.
تصور کنید دیت و پاتون رو داخل نهر کرده ابد، خنکی و یا گرمیش وو حس کنید. نوازش و لطافت آل رو حس کنید. صورتتون را با آل نهر بشویید. رطوبتتش رو به نیت شفا بنوشید
شادابی و طراوت رو احساس کنید
و چندین بار جمله تاکیدی رو تکرار کنید:
بدن و ذهن و روان من از برخورد با این آب شاداب و قوی و هوشیار میشود.
احساستون رو از این شادابی تجربه کنید و جند لحظه دیگر در این وضعیت بمونید ولذت ببرید.