اولین دیدار ریاست انجمن یوگا

اولین دیدار ریاست انجمن یوگا جناب اقای تیمور تاش در استان البرز 

در باشگاه گل اندام با حضور تعدادی از فعالان انجمن و کمیته برگزار گردید
که در این جلسه
جناب اقای تیمور تاش فرمودند:

استان البرز بعد از تهران قطب یوگای کشور است یوگا یک ورزش علمی است،عظمتی است که در کنار دینمان باید از آن بهره ببریم
یوگا یک ابزار است برای آرامش خانواده
یوگا ورزشی است که فقط با (خود ) کار دارد

این ورزش ذات حقیقی ما را محکمتر میکند

یوگا باید به تک تک خانه ها برده شود
ایشان فرمودند به این ورزش احترام بگذارید  و آن را به رفتار خودپسندانه خراب نکنید چارچوب ها و خط قرمز ها را رعایت کنید
و
همینطور در مورد حکمهای عقب افتاده و کلاسهای نیمه کاره و کلاسهای جدید
نویدهای شایانی را به سمع حاضران رساندند