باشگاه به دلیل شایع بودن ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد.