تاثیر یوگا بر روح و روان

 

از دیگر فواید تمرینات یوگا ارتباط آن با درون انسان است، درون همیشه طالب آرامش است و آرامش درون از آرامش روح و روان نشئت می گیرد. تمرینات یوگا این فایده را دارد که به مرور درون را به آرامش می رساند.

بطور کلی فوایدی که از تمرینات یوگا می توان کسب کرد سلامتی جسم و ذهن و روح و روان است شاید به جرات بتوان گفت ارزانترین، راحت ترین، سریع ترین و پر فایده ترین روش برای سلامتی اندامها و ارگانهای بدن همچنین داشتن ذهنی آرام و پر نشاط انجام تمرینات یوگا بطور مدام و مستمر است.