ثبت نام کلاس کودکان ترم پاییز

این کلاس برای شنبه و  مربی جدید خانم آزاده آقانی  قهرمان مسابقات یوگا ، ثبت نام میشودو برای زیر 8 سال است.