جشنواره خیریه گل اندام

١٨ اسفند ١٣٩۶ ششمین جشنواره خیریه گل اندام با حضور هنرمندان گل اندام به شکل باشکوهی برگزار گردید