حالت(مارمولک پیچ خورده) چرا در انقلاب زمستانی انجام می‌شود

این وضعیت نواحی تحت فرمان برج جدی و قوس را متعادل می کند و در عین حال باعث ایجاد زمینه، باز شدن و تقویت برای فصل آینده می شود.

نحوه انجام: از زانو به پایین با پای راست به سمت جلو شروع کنید. دست چپ خود را روی زمین قرار دهید، زانوی چپ خود را خم کنید و دست راست خود را برای پای چپ خود دراز کنید تا کف دست شما هم جهت صورت باشد. اینجا بمانید یا ساعد چپ خود را روی زمین بگذارید. در طرف دیگر تکرار کنید.