حال خوب با یوگا

  • تقویت عملکرد مفصل و استخوان ها
  • بهبود عملکرد تنفسی
  • تنظیم غدد درون ریز
  • افزایش گردش خون در رگ‌ها
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن در رسیدن به آرامش درون.