حرکت درخت (Tree Pose)

برای انجام این حرکت تعادلی لازم است بایستید. وزن خود را به پای راست انتقال دهید و پای چپ را بلند کرده و کف آن را داخل ران پای راست تکیه دهید. اگر نتوانستید پا را زیاد بالا بیاورید مشکلی نیست اما هیچ‌وقت پا را به کنار زانو تکیه ندهید. کف دست‌ها را روبه‌روی سینه، به هم بچسبانید و نقطه‌ی ثابتی برای پای خود پیدا کنید. با تمرکز روی تنفس، ۵ نفس عمیق بکشید و سپس پای خود را تغییر دهید. اشکالی ندارد اگر بلغزید یا حتی بیفتید؛ دوباره سعی کنید. نکته‌ی جالب در مورد حرکت درخت در یوگا این است که شما به سرعت می‌توانید تعادل خود را پیدا کنید.