دهارانا پیش نیاز مدیتیشن

هشتمین مرحله از یوگای هشتگانه است. دهارانا پیش نیاز مدیتیشن یا سامادی است. عدم تمرکز ، سطح استباههای ما را بالا میبرد شما از میزان تمرکزتون رضایت دارید؟ فکر میکنید چند درصد تمرکز دارید؟ #مدیتیشن_برای_20_دقیقه_در_رو