دومین گردهمایی کمیته های ورزشی

دومین گردهمایی و نشست هماهنگی کمیته های ورزشی استان البرز، 16 آبان، در استقبال از رییس جمهور محترم کشور و حضور رییس کمیته یوگای استان البرز  سرکار خانم صانعی در این گردهمایی

دومین گردهمایی کمیته های ورزشی