روز مربی گرامی باد

img_20161029_153258هشتم آبان مصادف با 28 اکتبر، از سوی فیفا روز مربی نامگذاری شده،

این روز بر همگان مبارک باد.

مربیگری شغل نیست، عشق است، ذوق است، ایثار و فداکاری است،

اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش کن،

اما اگر عشق توست بر تو مبارک باد

استاد مطهری میگوید:

معلمی اشتعال است نه اشتغال