شاخه های #هاتا_ یوگا

img_6877اصلی ترین فرم شناخته شده یوگا درغرب، هاتا یوگا می باشد.

شاخه های اصلی یوگا عبارتند از:

کارما یوگا،تمرین وارستگی و مهر و شفقت و بخشش بدون چشمداشت است.که با خدمت به بشریت تقویت میشود.

باکتی یوگا،یوگای عابدانه و توسعه آگاهی و توسعه احساسات لطیف و کشف چشمه عشق و تسلیم عاشقانه با خالق هستی است.که با تکرار مانترا و نامهای خداوند تقویت میشود.

جنانایوگایا گیانایوگا، به مفهوم خرد و تعقل و اندیشه و و توسعه هوشیاری و مشاهده تمرکز از پروسه فکر است.و با خودکاوی تقویت میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه شاخه درخت یوگا:

درحالیکه بسیاری از مردم با هدف انعطاف بیشتر بدن و یا ازبین بردن درد کمر وپشت به سراغ یوگا می آیند،اما تمام شاخه ها و مسیرهای مختلف یوگا دارای یک هدف مشابه است : اتحاد آگاهی فردی با آگاهی هستی.
هرکدام از این شاخه های مستقل یک قرابت و وابستگی به مسیر دیگر دارد.و انتخاب آنها بستگی به نوع زندگی ، شخصیت و اهداف شخصی شما دارد.
در زیر شاخه هایی آورده شده که با درخت یوگا صفات مشترک دارند و همزمان رخ می دهند.شما آزاد هستید که آنها را با هم ترکیب نموده و یک یوگای درست برای خود خلق نمایید.

img_73933615320724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باکتی یوگا Bhakti YOG :

این راه، راه از خود گذشتگی و فداکاری می باشد که با عبادت کردن و خدمت کردن برای خدا و یا خدمت کردن به یک گورو (معلم معنوی) می باشد.
این روش اغلب با کیرتان kirtan یا آواز دسته جمعی همراه است و بطور مستقیم و با شور و حرارت با نیروی الهی ارتباط دارد.
باکتی یوگا برای کسانی که احساساتی هستند و طبیعت عشق ورزیدن را دارند مناسب می باشد.

 

img_5190680542782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاتا یوگا# Hatha Yoga :
هاتا یوگا بطور فلسفی ریشه در حرکات تانتریک دارد. در این روش از بدن به عنوان ابزاری برای یک انفجار و بیداری درونی استفاده می شود.
هدف هاتا یوگا تصفیه بدن و درپی آن ذهن است .که این از طریق آساناها (حرکات فیزیکی) ،مودراها ( حرکات و اشارات ظریف ) ،پرانایاما (کنترل تنفس) ، و کریاها (تکنیک های نظافتی) حاصل می شود.
لغت هاتا ، ترکیبی است ازخورشید(ha) و ماه (tha) . که بیانگر احساس تعادل مابین این مکمل های تاثیرگذار می باشد.
هاتا یوگا ترکیبی است از تسلیم شدن و تلاش کردن . هاتا یوگا، یوگای نیرو نیز نامیده میشود وبه همین دلیل دراین روش نیاز به تلاش کردن وجود دارد.یعنی جایی که با تلاش مستقیم به اتحاد میرسی .وهمچنین به این دلیل است که هاتا یوگا شیوه مناسبی است برای کسانی که به دنبال سلامتی و تناسب اندام هستند.

img_5486

 

 

 

 

 

 

جاپا یوگا یا مانترا یوگا #Japa Yoga / Mantra Yoga:

یک مانترا ، یک سیلاب ،یک کلمه ویا یک عبارتی است که می تواند در ذهن، یا با صدای بلند ویا به صورت آوازدسته جمعی تکرار شود.
بکار بردن مانترا با هدف متمرکز کردن ذهن و هماهنگی بدن و در نهایت با قصد نزدیک شدن به خداوند می باشد.
جاپا یوگا برای آن دسته از افرادی مناسب است که میل به برکشیدن و کناره گرفتن از زندگی پر سر و صدا دارند ،و کسانی که نسبت به ارتعاشات صدا حساس می باشند و از بکار بردن صدای خودشان لذت می برند.

جنانا یوگا# Jnana Yoga :
جنانا یوگا ، « یوگای دانش » نیز نامیده می شود.جنانا یوگی ها از خودشناسی و مطالعه خویش ،استدلال و دلیل و برهان و بحث و گفتگو در مسیر خرد و دانایی استفاده می کنند.
جنانا یوگا برای آن دسته از افرادی مناسب است که ذهنی عقلی و تجزیه و تحلیل کننده دارند و کسانی که از فلسفه لذت می برند و بطور طبیعی خویشتن نگر هستند.

کارما یوگا# Karma Yoga :
کارما یوگا مسیرخدمت کردن، بدون درنظرگرفتن خود می باشد.
در این شاخه از یوگا عملکرد و خدمت کردن به گونه ای است که بدون هیچ توقعی در ازای دریافت اجر وپاداشی می باشد.آنها عملکرد وخدمت خود را به خداوند اهداء می کنند. کارما یوگی ها بر این عقیده هستند که تمام عملکرد ما اعم از (بدنی ، زبانی و ذهنی) نتایجی خواهد داشت و ما باید مسئول آنها باشیم.
کارما یوگا برای افراد فعال و کسانی که عشق به خدمت کردن به بشریت دارند مناسب می باشد.

لایا یوگا یا کندالینی یوگا# Laya Yoga/ Kundalini Yoga :
این شاخه از یوگا شامل تمرینات ویژه ای است که روی چاکراها (مراکز انرژی بدن) به منظور تسلط یافتن برعملکرد هرکدام از این مراکز کار می کند.این نوع یوگا به نام کندالینی یوگا نیز شناخته می شود.این نوع یوگا می تواند بسیار قدرتمند باشد. بنابراین افرادی که به دنبال این نوع یوگا هستند باید به دنبال یک معلم یوگای بسیار با تجربه برای راهنمایی گرفتن و هدایت شدن باشند

 

 

.

راجا یوگا #Raja Yoga :yoga-asana3
راجا یوگا به عنوان راه «شاهانه و ملوکانه kingly » نیز شناخته شده است.
راجا یوگا کنترل کردن ذهن را گسترش می دهد.گاهی اوقات تحت عنوان یوگای کلاسیک نیز نامیده می شود.
راجا یوگا از نیروی اراده و فرورفتن دراندیشه و درون نگری از طریق مدیتیشن ،برای بالا بردن تمرکز استفاده می کند و پیچ وخم های ذهن را به تعلیق درآورده و آرام می کند و سپس یک پارچگی و وحدت حاصل می شود.

تانترا یوگا #Tantra Yoga :
تانترا یوگا در غرب درست فهمیده نشده و دچار سوء تعبیر شده است.زیرا مردم اغلب آن را به نیروی روحانی جنسی ربط می دهند. در حقیقت ،نیروی جنسی تنها یک بخش خیلی کوچک از یکی از شاخه های تانترا است.
در تانترا یوگا از چشم پوشی کردن، مراسم عبادی ،آیین ورسوم ،مدیتیشن و تصوف استفاده می شود.
هاتا یوگا در واقع یک شاخه از تانترا یوگا می باشد.

مترجم: مهدخت پریشان زاده
منبع: THE YOGA BIBLE