سبک وینی یوگا (Viniyoga) یوگا

این نوع یوگای فردی (یک نفری) به شما امکان می‌دهد با سرعت به اهداف یوگای خود برسید. اگر از در حال بهبود بعد از عمل جراحی هستید یا نیازهای جسمی خاصی دارید، وینی بهترین راه برای دستیابی به تمرین، درک و احترام به بدن است.