سردرد خوشه ای

سردرد خوشه ای:

علت: خستگی ، کمبود آب ، ذهن شلوغ و مضطرب

آسانا:گوموک آسانا- ویپاریتا کارانی – گارود آسانا- و فشار نقطه ای در پشت گردن حدود 4 سانتیمتری ستون فقرات

و فشار بین دو ابرو در خطی مستقیم تا تاج سر

پرانایاما: سوخ پوراک

مراقبه :

در وضعیت شاوآسانا و چرخش آگاهی و هدایت پرانا به ناحیه دردناک،

مدیتیشن:

تصور کنید هنگام بازدم موجهای انرژی از سر و از طریق گردن و کمر و بازوها و رانهابه پایین جریان می یابند و از دست و پاها خارج میشوند.

چند لحظه در این وضعیت بمانید.

بعداز مدتی سری روشن و خنک و پاک و سبکی را احساس میکنید.

در آخر انگشتان را از هم گشوده روی صورتتان و دست بکشید و بگذارید زمان بگذرد.

جمله تاکیدی: من سری آزاد و سبک و روشن و خنک دارم

و مدیریت استرس

نوشیدنی های با طبع متعادل

علامت:

سردرد ناگهانی و شدید در یکطرف سر بخصوص در چشم همان طرف و آبریزش بینی یکطرفهو اشک یکطرفه

طب سوزنی و سوزن در انگشت شست دست

سردرد شقیقه ای:افزایش پیتا

دم کرده تخم زیره + گشنیز هر کدام نصف قاشق چایخوری در آب داغ

سردرد پس سر:سموم در قولون و یبوست

یک قاشق تخم کتان +یک لیوان شیر گرم هنگام خواب نوشیده شود. و خمیر زنجبیل به پشت گوش بمالید.