سردرد میگرنی

علت: انقباض رگهای بیرونی مغز

علائم:سردرد یکطرفه و ضرباندار همراه با بی اشتهایی و حالت تهوع و گاهی استفراغ و همراه نور ترسی و بو ترسی و صدا ترسی.

آسانا: فشار درمانی در نقطه یک سوم ابرو ، ماساژنقطه بالای ستون فقرات پشت گردن 4 انگشت فاصله با ستون مهرها،ماساژ

گردن و اطراف حفره ای که نامش (نقره )است

پرانایاما: سوخ پوراک و تنفس شکمی و تنفس در پاکت کاغذی و بالا بردن co2

مراقبه: هدایت انرژی از سر به دستها و پاها و خارج کردن انرژی اضافه و در تاریکی با در نظر گرفتن نور و صدا و بو

***تصویر سازی:تصور کنید هنگام بازدم موجهای انرژی از سر و از طریق گردن به کمر ،بازوها ، رانها،به پایین جریان می بادو از دست و پاها خارج میشوند.

بعد از مدتی سر روشن ،خنک ،پاک،و سیکی را احساس میکند.

در آخر با انگشتانی از هم گشوده روی صورتتان دست بکشید و بگذارید کمی زمان بگذرد .

جمله تاکیدی :من سری آزاد و سبک و روشن و خنک دارم*******

کریا: کنجال و بالا آوردن به صورت اکتیوو فشار نقطه یک سوم ابرو

نوشیدنی: شربت عسل و گل گاوزبان و لیمو عمانی

غذا : امگا 3

کیسه یخ _ گذاشتن دارچین و آبلیمو روی پیشانی.

– پیشگیری میگرن:رژیم غذایی، تغییرات عادات خواب، جلوگیری از استرس، جلوگیری از عوامل موثر در میگرن مثل بو و صداونور.

در سردرد های تنشی درمان با شاوآسانا و ریلکسیشن و رهایی سر و گردن و خمشهای گردن با حمایت گردن****

 

سردرد خوشه ای:

ویپاریتا ،گوموک،گارود اسانا،شاوآسانا، مرافبه و چرخش آگاهی و مدیریت استرس

 

سردرد میگرنی:

کنجال ، فشار درمانی، B هدایت پرانااز سر به دستها، و ریلکسیشن و شاوآسانا