فراخوان مسابقه

تاریخ 5 مرداد 1397 مسابقه انتخابی استان البرز در 7 رده سنی هم خانمها و هم آقایان برگزار میگردد

رده های سنی 8-14و 15تا 19 و 20  تا 25 و 26تا32 و 33 تا 40 و 41 تا 50 و 51 به بالا

متقاضیان باید کپی نتیجه نهایی مسابقات یوگا انتخابی استان (بانوان) 5 مرداد 97شناسنامه و کپی کارت ملی با فیش 25 هزار تومن را به دفتر کمیته واقع در گل اندام تحویل دهند.برای پرداخت هزینه میتواند در گل اندام کارت بکشند.

مسابقه آقایان در باشگاه سینا و خانمها در گل اندام میباشد.

نتیجه نهایی مسابقات یوگا انتخابی استان (بانوان) 5 مرداد و آقایان 97