قهرمان تیم ملی یوگا

خانم آزاده آقاجانی

مربی قهرمانی باشگاه گل اندام، در تاریخ ٣١ اکتبر ٢٠١٨به دریافت مدال طلا کاپ ٢٠١٨ در دهلی( کارنال) هندوستان نائل گردیده