کلاسهای جدید گل اندام رو پیگیری کنید

 

شنبه ها کلاس کتابخوانی رایگان از اردیبهشت

کتاب بازگشت به عشق☯️☯️☯️

، شنبه هااز اردیبهشت کلاس یوگا ویژه آقایان

آقای میر ابوالقاسمی

و کلاس TA

🗣🗣🗣

کلاس ریتم زندگی و رومی یوگا با مهناز مهابادی

شنبه ها صبح

📣📣📣

۱-مسابقه یوگا۵ مهر

مراسم گلریزان به نفع خیریه کودکان دستهای مهربان

 

☯️

هفته تربیت بدنی۲۶ مهر ماه

یوگا رایگان

☯️☯️

۱۳ آبان یوگا و معارفه یوگا در

☯️☯️☯️

کلاس آیورودا و پاکسازی لاگو در پاییز

زمان متعاقبا اعلام میگردد

☯️☯️☯️☯️

تمرینات یکروزه

بودن در حال و تجربه لحظه حال

☯️☯️☯️

شب شعر ۱۴ آذر

☯️☯️☯️☯️☯️

بزودی خدمات جدیدی ویژه مادر بزرگها

ارائه میشود