کلاس آموزش گیاهان دارویی

15 تیر ما ه ١٣٩٧ کلاس یکروزه آموزش گیاهان دارویی

S. Mir:
🌼 آنچه در کارگاه یک روزه گیاهان دارویی در ۱۵ تیر ماه ۹۷ با هم مرور شد:🌼

🍀گیاه دارویی چیست؟

☘باید ها و نباید ها در مورد گیاهان دارویی
☘چه کسانی حق تجویز گیاه دارویی و نسخه پیچیدن را دارند؟
☘باورهای غلط آسیب زننده در مورد گیاهان دارویی
☘مضرات و خطرات استفاده از گیاهان دارویی
☘ چرا طب سنتی دیر جواب میدهد و در مواردی درمان نیست؟
☘ فرم های مختلف استفاده از گیاهان دارویی

🌱بخش گیاهان:🌱

🌱 گیاهان دارویی آرامبخش :
(بررسی گیاهان شاخص و فواید موارد احتیاط و منع مصرف)
🌱 گیاهان دارویی ضد فشار خون:
(گیاهان شاخص. موارد استفاده. احتیاط و منع مصرف)
🌱 گیاهان دارویی کنترل کننده دیابت:
(گیاهان شاخص. موارد مصرف و منع مصرف و احتیاط)

🌱گیاهان دارویی ضد سرطان

💐 پاکسازی عمومی کبد و دستگاه گوارش💐

مهندس ثمره میرآبادی.