کلاس تغذیه آیورودا

هم اکنون کلاس مزاج شناسی در گل اندام ثبت نام میشود.این کلاس در 8 جلسه و در روزهای دوشنبه صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر با گل اندام تماس بگیرید.