کمبود پتاسیم

واسپاسم های عضلانی دردناک در پاها، و خستگی و ضعف در بدن ،بسیار آشناست،کمبود پتاسیم در ورزشکارانی که زیاد فعالیت میکنند، و دچار کمبود الکترولیت میشوند ، دیده میشود . درنتیجه تنها به خوردن آب اکتفا نکنید و به الکترولیت ها و تامین پتاسیم در بدن توجه کنید. پیشنهاد میشود ظرف غذای خود را به صورت رنگین کمان درست کنید ، تا از لحاظ پتاسیم بدن را غنی کنید.