مجید میر ابوالقاسمی

آقای مجید میر ابوالقاسمی  فوق لیسانس مشاوره روانشناسی  هم اکنون  شنبه ها کلاسهای تئوری تحلیل رفتار متقابل و خلاقیت و شعر درمانی و روانشناسی مثبت را در گل اندام به عهده دارند