مراقبه ارتعاش جذب

مگر اینکه تجربه کرده باشیم به این تجربه که از دوستان خودتونه گوش بدید🙏😊🤷‍♀️🌺 #مراقبه_ارتعاش_جذب #مراقبه #مراقبه_شبانه #مراقبه_چیست