مربیان بی‌تجربه در یوگا باعث آسیب به بدن می زند.

آسیب دیدگی در حین انجام حرکت‌های یوگا، تا حد زیادی به مربی شما بستگی دارد. انجام حرکت‌ها از روی یک ویدیو امکان پذیر نیست.

شما باید مطمئن شوید که تمرین مناسب بوده و سلامت کلی بدن شما را در معرض خطر قرار نمی‌دهد. علاوه بر این اگر تازه یوگا را شروع کرده‎اید، و تجربه‌های زیادی در این زیمنه ندارید، بهتر است با یک مربی باتجربه کار کنید.