معارفه رایگان کلاس خودشناسی

khodshenasiمعارفه رایگان کلاس آگاهی خودشناسی(اخلاق) به روش یونگ در روز شنبه 24 مهر ماه از ساعت 10 تا 12 در  باشگاه گل اندام برگزار میگردد.

مدرس این دوره جناب آقای کهروبی میباشند.