مناجات

پروردگارا،

image

از اینکه پندار نیک را همچو گوهری زرین بر انگشتری زندگیمان قرار داده ای ،

از تو سپاسگزاریم

از تو سپاسگزاریم

از اینکه نور را همچو باران بر ما فرو می باری و دریای وجودمان را لبریز میکنی

از تو سپاسگزاریم از اینکه در این چرخ گردون،ما را آرام و صبور نگاه می داری و برایمان همرازی از جنس خود قرار می دهی

از تو سپاسگزاریم

از اینکه شادی و نشاط جاودانه را از آن ما گردانیده ای تا با هوشیاری،آگاه زیستن را تجربه کنیم.

الهی ستایش از آن توست

و

در هر نیایش طلب میکنیم ، همچو لاله ، شکفتن و شکوفا شدن را و

این است زیباترین هدیه الهی به بندگانش