#مودراها در یوگا

مودرا ها :

حالتهایی هستند که همراه با هماهنگی بین جسم و تنفس ، و ذهن سیر جذب پرانا را از طریق دست و سر و بدن ، میسر میکنند.به عبارت بهتر بدن و تنفس و ذهن در کنترل شخص قرار میگیرد.

مودرا هارا میتوان جز ششمین مرحله از ٨ مرحله یوگا ،  یعنی دهارانا برشمرد.

هنگامی که تعادل در بدن برقرار میشود.یعنی بدن سلامت است و بیماری یعنی نا هماهنگی ارگانها و انرژی های بین آنها .

در مودرای دست هم  هر یک از انگشتان دست با یکی از عناصر پنجگانه سازنده طبیعت در ارتباط است.  که در نهایت با کل بدن در ارتباط قرار میگیرد.تصویر بالا.

👌🙏

مودراها سطح هوشیاری را توسعه داده ،و آگاهی را عمیق میکنند.مودرا ها همراه با مراقبه انجام میشوند و به همین دلیل بهتراست کسانی که آسانا و پرانایاما را انجام داده اند ، به تمرین مودرا بپردازند.

مودرا ها انرژی ناخالص و بلوکه شده در بدن را، برطرف میکنند.

دستها بیانگر نمادهای مهمی هستند و در مشرق زمین رقصنده های هندی با دستهایشان زندگی تمام جهان را به نمایش میگذارند.

مودراها درک جریان ظریف انرژی را میسر میکنند.

در هندوستان مودرا ها جز اعمال ثابت روزانه استفاده میشوند،مثل سلام کردن و احترام و حتی دررفصهای هندی.

مودرا ها بیان کننده احساسات درونی و حالات روانی نیز هستند.

مودرا ها میتوانند در فرد تمرین کننده ، حالاتی مثل قدرت ، نیکوکاری ، و عدم ترس ایجاد کنند.

چین مودرا همان گیانا مودراست و در بعضی موارد به جای هم بکار برده میشوند، و فلسفه آن این است که آگاهی فردی و آگاهی کل به هم پیوند میخورند و آگاهی فردی در مقابل آگاهی کل تعطیم میکند.

.تقسیم بندی  مودرا عبارتند از :

مودراهای سر،maya( مایا مودرا)

مودرای  دست  ( hasta )و  کایا ( kaya)یا وضعیتی

و

مودرای انسدادی( قفل  ها)ترکیبی از انقباض و قفل ها)bandha

و مودرای میاندوراهی یا عجان(adhara)

 

🕉🕉🕉

تعدادی از مودراهای دست عبارتند از

🍭آنجالی مو دراon – jol – ly  – moo- drah

یا مودرای نیایش که اگر بالای سر قرار گیرد نماد اخترام به خداوند است

اگرو جلو پیشانی یا گلو قرار گیرد  نماد احترام به استاد است

اگر جلو سینه قرار گیرد نماد احترام به همنوع است

گیانا مودرا، چین مودرا، یونی مودرا، بهیراوا مودرا ، هریدایا  مودرا.پریتیوی مودرا، کسپانا مودراو…

🌈

\

 

 

 

 

مودراهای سر:

شامباوی مودرا( خیره شدن بین دو ابرو)- مودرای قوی برای مراقبه.در حالت پیشرفته با چشم بسته انجام میشود.ولی نباید مدت طولانی توقف کرد چون به شبکیه آسیب میزند.

ناسیکاگرا دریشتی( خیره شدن به نوک بینی)

کچاری مودرا( زبان به سقف دهان میچسبد) جایی که نکتار از آنجا چشیده میشود، البته نکتار از بیندو ترشح میشود.

کاکی مودرایا ( تنفس کلاغ)به دلیل اینکه لبها شکل منقار کلاغ را به خود میگیرند.

در حالت ساده، با لب کشیده شده به سمت جلو دم و باز دم میشود.هم ردیف تنفس خنک کننده محسوب میشود. و نباید در هوای خنک  اجرا شود.همینطور در هوای آلوده هم انجام نمیشود چون با دهان باز انجام میشود. این مودراآرامش ذهن و اثر پاک کنندگی در دهان و قسمت بالتی کوارش، از معده تا روده ها را دارد.

بهوجانگینی مودرا

بهو چاری مودرا

آکاشی مودرا

شان موکی مودرا

یون. مانی مودرا

🍭

کایا:

این تمرینات با تنفس و تمرکز آمیخته شده و همزمان با تنفس انگشتان را به ارامی به هم فشار میدهیم و از قسمت فیزیکی بدن نیزآگاه هستیم

پرانا مودرا

یپاریتاکارانی مودرا

یوگا مودرا

ماهابهدا مودرا

ماها ودا مودرا

🌈

آدهارا، مودراهای عجانی

این مودراها پرانا را از پایین بدن به مغز تغییر میدهند. مودراهایی که در رابطه با بالا بردن نیروی جنسی می باشند، مثل آشوینی مودرا ،و واجرولی مودرا ، و ساهاجرولی مودرا