نتیجه مسابقات مجازی

اولین دوره مسابقات مجازی یوگا استان البرز به مناسبت روز جهانی یوگا برگزار گردید و نتایج به شرح ذیل میباشد.

این مسابقه در تاریخ 31 خرداد 99در دو بخش خانمها و آقایان و در 4 رده سنی برگزار گردید.

مقام آوران در بخش خانمها:

زهرا پرهیزکاری

مزضیه بندلو

آریا نوش سوری

رقیه اقبالی

مرضیه احمد وند

نویده محمدی یکسر

زهراباقری

در بخش آقایان سینا کریمی و سامان کریمی