نمایشگاه نقاشی استاد باجلانلو

از ١٨ آبان تا ٢٠ آبان از ساعت١٠ صبح تا ١٠ شب در گل اندام

روز شنبه مراسم پایانی نمایشگاه و بزرگداشت استاد