هفته المپیک و یوگای رایگان

٢١ تیر ماه از ساعت۵.۵ تا ٧  عصر

یوگا رایگان ویژه آقایان به مربیگری آقای عظیمی

منتظر همه علاقمندان هستیم