ویرابادراسانا٢

ویرابادرآسانا 2
وضعیت رزمجو 2
این آسانا نام خود را از مبارزی افسانه ای به نام ویرابهادرا گرفته است. داستان او توسط کالیداسا نمایشنامه نویس مشهور سانسکریت در حماسه ی کوماراسامبهاوا نقل شده است. تمرین مداوم این آسانا قدرت و استقامت را افزایش می دهد. این مراحل نیمتنه و اندام زیرین شما را تقویت می کند، از خشکی و سفتی گردن و شانه ها می کاهد. این آسانا همچنین زانو و مفاصل ران (hip) شما را منعطف می سازد.

 

1- در وضعیت تاداسانا بایستید و عمیقا دم برآورید. بپرید، تا جایی که پاهایتان تقریبا 1.2 متر از هم فاصله بگیرند. انگشتان پای شما باید به جلو اشاره کند. بازوهای خود را از کنار صاف کنید و دقت کنید هم سطح با شانه های شما کشیده شود . کف دستهای شما باید رو به کف زمین و در یک خط باشد. انگشتان خود را مستقیم بکشید. انگشت کوچک هر پای خود را به کف فشار دهید. به طور آگاهانه قسمت های داخلی پای خود را بالا و به سمت کمر خود بکشید.
2- به آرامی نفس را بیرون دهید (بازدم)، و پای راست خود را نود درجه به راست بچرخانید. و پای چپ خود را به آرامی به سمت راست بچرخانید. مطمین شوید که وزن بدن شما بر پاشنه ی پای راست شما قرار داشته باشد ( وزن نباید بر روی انگشتان پا باشد.) پای چپ خود را کشیده نگه دارید. زانوی چپ خود را محکم نگه دارید. برای جلوگیری از سر خوردن پای چپ، مطمئن شوید که وزن شما در دو انگشت آخری پا قرار دارد.
مبتدیان: تمرکز کنید تا چرخش ران راست به بیرون صحیح صورت پذیرد. ران پای راست باید همزمان و با درجه همسان همراه با پای راست بچرخد.
3- نفس را بیرون دهید(بازدم)، و زانوی راست خود را خم کنید. مطمین شوید که ران پای راست شما موازی با کف زمین قرار گیرد. ساق پای خود را عمود بر کف و هم خط با پاشنه ی پای راست خود نگه دارید. عضلات پشت ساق خود را به سمت بالا بکشید. سر خود را به سمت راست بچرخانید. قوس و انگشتان پاهای خود را بکشید. برای مدت 30 ثانیه در این وضعیت بمانید. به طور عادی نفس بکشید.
مرحله متوسط: زانوی راست خود را از استخوان سرینی خود را خم کنید و به طور آگاهانه گوشت و پوست ران خود را به سمت زانوی خود بکشید. بازوهای خود را کاملا بکشید . تصور کنید که بازوهایتان در یک مسابقه طناب کشی در حال کشیده شدن هستند.

وضعیت پیشرفته
زانوی خود را به سختی و با فشار خم نکنید و پای خم شده خود را در آرامش نگه دارید. به طور آگاهانه ذهن خود را خنثی نگه دارید. لمبر راست شما باید کمی پایین تر از قسمت داخلی زانوی راست شما قرار گیرد. لمبر های خود را سفت کنید و مفاصل ران را باز کنید. قسمت خارجی کناره های هر دو پای خود را به زمین فشار دهید. انرژی را از سمت بالای مچ به سمت زانو احساس کنید. قفسه سینه خود را به سمت بیرون هل دهید. زانوی چپ خود را سفت نگه دارید و به سمت بالا بلند کنید. کشش بازوها و استخوان شانه خود را دور از نیمتنه خود نگه دارید.

مترجم: اشکانه خلج
گردآورنده: افشین خلج

@afshinkhalaj76