یوگا رایگان در هفته تربیت بدنی

☯️☯️☯️
سوم آبان پنجشنبه ساعت١٠-١٢ در سالن طالقانی جنب اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
از طرف کمیته یوگا استان البرز
برنامه یوگا رایگان ویژه کارکنان دولت برگزار میشود