جلوگیری ام‌اس با یوگا

در ام اس بافت میلین روی اعصاب آسیب میبیند،
عدم مصرف دخانیات،
و الکل
عدم مصرف بیش از حد نمک و…
. تنها با داشتن یک سبک زندگی بدون استرس اضافی


و با رعایت نکات غذایی
و تحرک،
بخصوص تمرینات تعادلی و تنفسی و مراقبه ای یوگا


شاید بتوان از بروز این بیماری پیشگیری کرد.
شما از ام اس
چه چیزی میدانید،؟