کارگاه رایگان یوگای کودکان به مناسبت 22 بهمن

ویژه مربیان یوگا

دوستان و همکاران یوگایی عزیز، به مناسبت ٢٢ بهمن و پیروزی انقلاب شنبه٢٣ بهمن ساعت ۵/٣٠ تا ٧ بعداز ظهر یک جلسه آموزش یوگا کودکان رایگان در گل اندام برگزار میشود
لطفا
لطفا
لطفا
حضور و نام خودرا به ادمین کانال خانواده یوگا،خانم حصیری ،اطلاع دهید.

آدس کانال خانواده یوگا: khanevadehyogagolandam@