کلاس های در حال ثبت نام

کلاس یکروزه :سبک وینیاسا -جمعه اول مرداد -مدرس بین المللی سرکار خانم ستایش

این دوره به پایان رسید

کلاس یکروزه سبک آیینگر به مدرسی سرکار خانم نوشیروانی تاریخ برگزاری اواخر مرداد

این دوره به پایان رسید

imagesdf

و ثبت نام کلیه کلاسهای خانمها و آقایان در همه سطوح دائر میباشد

یوگا بارداری از 4 ماه به بعد

یوگا مادر و کودک 9 ماهه تا 4 سال

یوگا کودکان 4-8 سال

-یوگا نوجوانان تا 12 سال

– یوگا بزرگسالان از 12 سال تا 90 سال در سطوح مقدماتی و متوسط و پیشرفته

– یوگا قهرمانی برای کسانی که مایلند در مسابقات شرکت کنند

-یوگا حرکات اصلاحی جهت کمک به درمان ناهماهنگی های بدن و مهار دردهای بدن-

یوگا ریتمیک صبح و بعد از ظهر-

-یوگا کلیه کلاسها به تناسب پرتو جویان از سبکهای ساتیاناندا و آیینگر و شیواناندا و سیکلیک یوگا و آشناگا یوگا و وینیاسا یوگا استفاده میگردد

 

☯️☯️☯️☯️☯️☯️☯️☯️☯️☯️

ثبت نام کلاس های آگاهی  و شناخت خویشتن و مبانی پروفسور یونگ- انواع زنان و مردان- و تکنیک عملی سایه ها

☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️

ثبت نام کلاس  آناتومی  ٢٠ ساعت -ویژه عموم ، بخصوص مربیان یوگا

تاریخ برگزاری از ۴ آذر

اطلاعات کامل در گل اندام

☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️