گردهمایی و هم اندیشی آموزشی مربیان یوگا

در تاریخ ٢٣بهمن ١٣٩۵ کروهی از مربیان یوگا در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان   حضور به هم رسانیده و خانم صانعی رییس کمیته یوگا گزارشی از سال جاری و برنامه سال آتی رو  به سمع  حاضرین رسانده و سرکار خانم معجمی  درس پرانایاما و ضرورت و شرایط انجام آن را تدریس کردند. و مربیان سوالات خود را مطرح کردند.

حضور دراین جلسه ۵ امتیاز بازاموزی داشت