گرفتگی عضلات

علت:کشیدگی بیش از حد،انجام تمرینات سخت بدنی،کم آبی ،به هم خوردن تعادل مایعات بدن و هورمونها و الکترولیتها  و تهی شدن بدن از منیزیم و کلسیم و پتاسیم ، مصرف بعضی از داروها مانند مدر هاو نارسایی کلیه ها . کم کاری تیرویید و حاملگی واختلالات عصبی

درمان:

انجام حرکات کششی روی عضلات درگیر، کمپرس آب سرد یا گرم،نوشیدن آب کافی،ماساژ موضع