یوگا و بیماری قلبی

safe_heart.

یوگا،

باعث بهبود سلامت قلب و عروق می شود، چون با بهره گیری از حرکات آرام، تنفس صحیح و همراه با تمرکز و ایجاد آرامش روحی، تمام اعضای بدن را آرام کرده و به کاهش فشارخون بالا و استرس کمک زیادی می کند

علت بیواریهای قلبی: سن بالا،ضعف عضله قلب،چربی خون و عروق…

علائم :تنگی نفس،نامنظم بودن ضربان قلب آساناهای مناسب:همه آساناهایی که با تنفس آگاهانه توام است و گروه ویرابادراسانا و آساناهای معکوس.

پرانایاما: همه تنفسها بخصوص کاپلاباتی

مراقبه: مراقبه دوقلب ،

باکتی یوگا

غذا: غذاهای کم چربی و گیاهی