یوگا قدرت را افزایش می‌دهد

 

یوگا علاوه بر بهبود انعطاف پذیری، برای افزایش قدرت نیز مفید است. در حقیقت، حرکت‌ها و تمرین‌های خاصی در یوگا وجود دارند که به منظور افزایش قدرت و ایجاد ماهیچه طراحی شده‌اند.