یوگا میگرن را تسکین می‌دهد

 

میگرن یا سردردهای مکرری با دارو درمان می‌شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهند که یوگا می‌تواند یک درمان کمکی مفید برای کاهش میگرن باشد.