یوگا و کمردرد

🏼نتایج پژوهشی که در سال 2014 به چاپ رسیده است نشان می دهد  ورزش یوگا باعث تسکین کمر درد می شود. در این پژوهش شرکت کننده ها به مدت چهار هفته و هر هفته پنج بار kamardardیوگا انجام دادند. نتایج بررسی ها نشان داد که شدت کمردرد شرکت کننده ها به میزان 44 درصد کاهش پیدا کرده است.

انواع کمردرد:

کمر دردهای حاد و مزمن

1-کمردردگروه اول – باریک شدگی و بیرون زدگی دیسک یا برجستگی دیسک –با خم به جلو درد بیشتر میشود.
علت:
ضربه ، سن بالا ،ضعف عضلات دور ستون مهره ها و شکم و، خم و راست شدنهای نامناسب، و قوس کمر ووزن بدن روی مهره 4و 5 و ساکروم و…
علائم :
درد شدید و ناگهانی در پشت و پایین کمر.با خم به جلوها درد بیشتر میشود.-با خم به عقب درد بهتر میشود.-دردهای تیر کشنده و گسترده در مسیر اعصاب و در سراسر کمر

البته هر تیر کشیدن مربوط به دیسک نیست و ممکن است به عصب سیاتیک یا سایر اعصاب پا که در مسیر هستند مربوط یاشد

آساناهای مناسب:

همه حرکاتی که باعث میشوند فاصله مهره های کمری بیشتر شود.
پاوان موکت ها – سید آسانا- مارجری آسانا- شالاباسانا- بوجانگ آسانا- آداموکا شوان ـآسانا-
اشترا سانا-دانور آسانا- ستوبانداسانا- تریکن آسانا-پاد انگشتاسانا- -سوپتا اودار کارشان آسانا- باداکن آسانا-اوپاویشتاکن آسانا- مریچی آسانا-خم به عقب ها(وقتی درد با خم به جلو بیشتر میشود.)

کریا : زیر نظر مربی
مراقبه – ریلکسیشن – شاواسانا – یوگا نیدرا – ماساژ

پرانایاما:

تنفس های شکمی و و متناوب

غذا :گروه ویتامین ب و امگا 3
نوشیدنی های مناسب طبع و ترجیحآ گرم
توجه:
خمیر زنجبیل روی محل درد بمالید و بعد با روغن اوکالیپتوس چرب کنید.

 

 

 

 

 

 

2- گروه دوم و نوع دوم کمردرد، :

فاصله بین مهره ای به دلیل تغییرات ساختمانی دیسک و فشار های دیگر، کم میشود و دیسک تحلیل و یا از بین میرود.در این حالت عصب بین سوراخهای بین مهر ه ای بوسیله بافت استخوان تحریک میشود.خاصیت آن این است که با استراحت بهتر میشود.
علامت:
درد تیر کشنده در مسیر اعصاب که
با استراحت بهتر میشود چون در موقع استراحت ، فشار روی مهره برداشته میشود

آساناهای مناسب :

عضلات اطراف مهره هارا تقویت میکنیم و در حالت حاد حرکات کششی کمک میکند.

و

حرکات کششی ایستاده و نشسته و خوابیده – و معکوس ها حتی با وسیله مثل صندلی و دیوار و…- تصحیح وضعیت نشستن و خوابیدن و راه رفتن -و تقویت عضلات اطراف مهره ها .
مراقبه : آگاهی از بدن و تنفس در محل مربوطه و هدایت انرژی به محل مورد نظر.و فرمان رهایی
نشستن در وضعیت چمباتمه هم میتواند دیسک بین مهره ای را ترمیم کند

 

 

 

 

 

 

3-گروه سوم کمردرد که با خم به عقب ها بد تر میشود

درد در ابتدا تیز و در مهره ای از ستون مهره ها و سپس درد کلی و گسترده در کمر که اسپاسم ایجاد میکند.
و آساناهای مناسب حرکات خم به جلو زیر نظر مربی و حرکات خوابیده به شکم با بالش زیر بدن و حرکت گربه

 

 

 

 

4-
گروه چهارم کمردرد ، کمر دردهای ذهنی است
علت اضطراب و استرس و نگرانی است.

آساناهای مناسب ، حرکتهای کششی و روانکاوی و خودشناسی است
یوگا نیدرا و مراقبه تنفسهای شکمی و کامل و متناوب

img_7682

 

 

 

 

 

5- نوع پنجم کمردرد،:  گرفتگی عضلات کمر میباشد.
آساناهای مناسب ، تمامی خم به عقبها- بوجانگ 1و2- نیم ملخ و ملخ کامل – قور باغه محدود- با انقباض پا ها و لگن با دم و باز دم های لازم
پرانایاما:
تنفس شکمی با ایجاد خلاءروی دو تا بالش ( یکی زیر ران و یکی زیر سینه )
مراقبه، ریلکسیشن ، گرما و ماساژ و آگاهی از بدن و فرمان رها سازی .
غذا محدودیت ندارد و گروه ویتامین ب
نوشیدن آب به مقدار 8 لیوان حد اقل و میوه ها
ضماد زنجبیل روی محل درد.و بعد روغن اکالیپتوس

 

 

 

 

 

 

 

چند آسانا برای درد سیاتیک

١- حرکت برف پاک کن در وضعیت خوابیده

به طور کلی میتوان از انواع مراقبه برای درمان انواع بیماریها بهره برد.

رفع مشکلات لگن:

راه حل،چرخش آگاهی -انقباض و رهایی عضلات شکم،باسن ، گهواره ،پاوان موکت ها،سید آسانا و سوخ آسانا

به طور کلی درمان کمردرد با منشاءجسمانی با تصحیح نوع نشستن و خوابیدن و ایستادن و گرما دادن و ماساژ و ریلکس کردن وشاو آسانا و انجام وضعیتهای کمک کننده.