کلاسهای در حال ثبت نام

به نام خدا

در حال حاضرثبت نام :

کلاس یکروزه به مدرسی سرکار خانم نوشیروانی  ، اجرا: تاریخ  آخر مرداد ماه جاری
کلاس یکروزه و آموزش سبک وینیاسا به مدرسی سرکار خانم ستایش ، اجرا : جمعه اول مرداد

و ثبت نام کلیه کلاسهای خانمها و آقایان در همه سطوح دائر میباشد

یوگا بارداری از 4 ماه به بعد-ی

وگا مادر و کودک 9 ماهه تا 4 ساله

-یوگا کودکان 4-8 سال

-یوگا نوجوانان تا 12 سال

– یوگا بزرگسالان از 12 سال تا 90 سال در سطوح مقدماتی و متوسط و پیشرفته

– یوگا قهرمانی برای کسانی که مایلند در مسابقات شرکت کنند

-یوگا حرکات اصلاحی جهت کمک به درمان ناهماهنگی های بدن و مهار دردهای بدن-

یوگا ریتمیک صبح و بعد از ظهر-

-یوگا کلیه کلاسها به تناسب پرتو جویان از سبکهای ساتیاناندا و آیینگر و شیواناندا و سیکلیک یوگا و آشناگا یوگا و وینیاسا یوگا استفاده میگردد-