آسانا

تاداسانا

وضعیت کوه

در این وضعیت شما آموزش می بینید که به محکمی و عمودی یک کوه بایستید. واژه تادا در زبان سانسکریت  به معنای “کوه” است. اغلب مردم به طور کامل بر روی هر دو پا تعادل ندارند، و این مساله منجر به دردی می شود که می توان از آن ممانعت کرد. تاداسانا هنر ایستادن به طور صحیح را آموزش می دهد و آگاهی و هشیاری بدن شما را افزایش می دهد. تاداسانا بنای اصلی دیگر آساناهاست. تمرین تاداسانا باعث افزایش حس قدرت،استواری، آرامش و ثبات می شود.

توجه

اگر شما بیماری پارکینسون یا اختلال دیسک ستون فقرات دارید، ایستادن رو به روی دیوار در حالی که کف دست های خود را بر روی آن قرار داده اید می تواند برای شما مفید باشد. افرادی که کج شدگی ستون فقرات از پهلو دارند باید ستون فقرات خود را در برابر کناره ی برآمده ی دیوارهای مجاور نگه دارند.

1. با هر دو پای خود بر روی کف صاف بایستید. مطمئن شوید که دو پای شما با هم در یک خط هستند، همچنین دو شست بزرگ و پاشنه ها یکدیگر را لمس کنند. اگرنگه داشتن پای خود کنار هم برای شما سخت است آنها رو حدود هفت سانتی متر از هم دور کنید. وزن خود را نه بر روی پاشنه ها یا شست پاها بلکه روی مرکز قوس پای خود نگه دارید.

2. پای خود را محکم بر روی کف اطاق فشار دهید و پاهای خود را به سمت بالا بکشید. دو قوزک پای خود را در یک خط با هم نگه دارید. پاهای شما باید به صورت عمود بر روی کف و با هم در یک ردیف قرار گیرند. کاسه زانو و ماهیچه چهارسر خود را منقبض کنید و آنها را به سمت بالا بکشید. مفصل ران(hip) خود را با فشار دادن به یکدیگر و عضلات سرینی به داخل بکشید.

فواید

وضعیت اندامی نامناسب را با صاف کردن ستون فقرات اصلاح می کند.

باعث ایجاد همترازی در بدن شما می شود.

با ثاثیرات انحطاط آور سالخوردگی در ستون فقرات،پاها و ساق پاها مقابله می کند.

ماهیچه های سرینی را تقویت می کند.

   

3. بازوهای خود را در امتداد بدن خود قرار دهید در حالی که کف دستهای شما رو به روی ران شما قرار دارد و انگشتان شما به سمت پایین اشاره می کند. سر و ستون فقرات را در یک خط مستقیم نگه دارید. گردن خود را بدون انقباض اعصاب ماهیچه های گردن بکشید. پایین شکم خود را به داخل و بالا بکشید. جناغ و قفسه سینه خود را باز کنید. در طول تمام مراحل آسانا به صورت عادی نفس بکشید.

4. پاشنه ها و برآمدگی انگشتان پاهای خود رابه سمت کف اتاق فشار دهید. این حرکت، فشار مستقیمی بر کناره های بیرونی و درونی پا وارد می کند. تعادل خود را بر روی پاها حفظ کنید. حال، به طور آگاهانه، بیشتر وزن خود را بر روی پاشنه ها نگه دارید. حدود سی ثانیه در وضعیت بمانید.

گردآورنده: افشین خلج

  مترجم: اشکانه خلج